Управлінський  облік

Ви не знаєте, звідки на підприємство приходять гроші та на що витрачаються? Ви перестали розуміти, хто за що відповідає? Аналіз бухгалтерських даних не дає відповіді на запитання? Важко спланувати діяльність? Саме час впроваджувати управлінський облік на Вашому підприємстві.

Функція управлінського обліку –  зібрати дані, що дозволять в подальшому оперативно та ефективно управляти підприємством. Ті дані, які не в змозі надати бухгалтерський облік, бо не такий докладний. По суті, управлінський облік – це система інформаційного забезпечення управління підприємством.
Управлінський облік можна впроваджувати як в цілому по підприємству, так і для виконання локальних завдань: облік фінансів, облік матеріалів, товарів тощо.

Не слід ототожнювати управлінський облік та його автоматизацію. Зрозуміло, що при зростанні підприємства важко здійснювати ручний збір та оброблення інформації, але автоматизацію обліку – тобто підбір і впровадження певної програми – варто провадити вже після формування цілісної системи.

Система управлінського обліку – це комплекс звітів, таблиць, графіків, даних, що дозволяють оцінити стан підприємства та прийняти управлінське рішення.

Постановка управлінського обліку передбачає оцінку існуючого стану обліку на підприємстві, розроблення нової чи зміни існуючої методики ведення управлінського обліку, коригування організаційної структури підприємства, визначення центрів відповідальності тощо.

В комплекс постановки управлінського обліку входить:

  • Визначення та аналіз цілей підприємства;
  • Побудова чи удосконалення організаційної структури підприємства, визначення центрів відповідальності;
  • Аналіз існуючої системи обліку на підприємстві;
  • Розроблення форм управлінської звітності та методики її формування;
  • Визначення обсягу та переліку даних, необхідних для формування управлінської звітності;
  • Опис системи управлінського обліку;
  • Формалізація системи управлінського обліку (положення про управлінський облік і звітність, правила збору інформації тощо)
  • Вибір системи автоматизації управлінського обліку
  • Впровадження автоматизованої системи управлінського обліку

Вартість робіт договірна.

 


Зв’язатись зараз